Select Page

Privacy

 

djceleste.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt
djceleste.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van djceleste.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan djceleste.com verstrekt. djceleste.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom wij gegevens nodig hebben
djceleste.com verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan djceleste.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Nieuwsbrieven
U kunt nieuwsbrieven en andere aanbiedingen van ons ontvangen. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kan kunt u zich steeds uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. U kunt ons dit ook laten weten door een email te sturen aan admin@djceleste.com

Social Media
djceleste.com maakt op verschillende manieren gebruik van social media. We benutten het om onze eigen diensten te adverteren, verbeteren en faciliteren.

Kinderen
De diensten die door djceleste.com worden aangeboden zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Het gebruik van elk van onze diensten is alleen toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Hoe lang wij gegevens bewaren
djceleste.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
djceleste.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van djceleste.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. djceleste.com gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
djceleste.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van djceleste.com bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan djceleste.com te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. djceleste.com heeft hier geen invloed op. djceleste.com heeft Google geen toestemming gegeven om via djceleste.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@djceleste.com. djceleste.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Beveiligen
djceleste.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van djceleste.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door djceleste.com verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via admin@djceleste.com.

djceleste.com is als volgt te bereiken per email: contact@djceleste.com

 

Share This